Kültür ve Dönüşüm Projeleri

“Aslında korkumuz değişimden veya eskiye olan tutkumuzdan değil, aradaki boşluktan kaynaklanır.  Bu his tıpkı bir trapezden diğerine atlarkenki hisse benzer, tutunacak hiçbir yer yoktur!”
Renee Claude Menard, Cirque du Soleil

Müşterilerimiz için, fayda ve değer üzerine kurulu, kurumun ruhuna ve kültürüne özel, sonuç ve beceri odaklı dönüşüm projeleri gerçekleştiriyoruz.

+Yeni Kültür Davranış Değişim Projeleri

4D Modeli Tabanlı Dönüşüm Programı
Resim6

kesif

ADKAR modeli baz alınarak mevcut durumu anlamak üzere çalışmalar yapılır.

Üst yönetimin bakış açısı ve görüşlerini almak üzere bire bir görüşmeler gerçekleştirilir.

Mevcut  kültürü analiz etmek üzere; mini anketler, fokus grup çalışmaları ve farklı metotlarla atölye çalışmaları yapılır.

Yeni kültür strateji ve yol haritası oluşturulur ve program hedeflerine göre değerlendirilmiş raporlar sunulur.

HAYAL ETME

Yeni kültür ile ilgili merak uyandırmak için mini video ve çalışanları beklenti ve ihtiyaçlar konusunda düşündürmek için mini anket sorular gönderilir.

Konunun kurumda güçlü bir şekilde hissedilmesini sağlamak üzere,  üst yönetimin de dahil olduğu ve etkinlikle desteklenen program lansmanı yapılır.

Yeni kültürün tanımlanması ya da benimsenmesini sağlamak amacıyla landswork, high dream ya da worldcafe gibi metotlarla atölye çalışmaları yapılır.

Yönetim takımının, takımı mevcut değerlendirmesi ve gelişim alanlarını belirleyerek ilerlemesi için TDA takım koçluğuna başlanır ve TDA takım koçluğu envanterinin yapılır.

ORTAK TASARIM

Yeni kültür değerleri,  yönetici ve çalışan manifestosunun belirlenmesi için atölye çalışmaları yapılır.

Yönetici ve çalışan manifestoları davranış göstergelerinin çıkarılması için atölye çalışmaları yapılır.

TDA, takım sonuçlarının sunumu ve aksiyon planlama workshop gerçekleştirilir.

Kurum içinde yeni kültürün yaygınlaştırılması ve içselleştirilmesini sağlamak üzere, kültür elçileri ve kültür koçları belirlenir ve yetiştirilir.

Kültür projesi çalışma takımları oluşturulur.

GERÇEKLEŞME

Belirlenen projelerin aksiyona geçirilmesi ve koordinasyonu için ışık tutuyoruz forumları gerçekleştirilir.

Yeni davranışlar için ihtiyaç duyulan yetkinliklere göre yöneticiler çalışanlar için gelişim planı oluşturulur. Eğitimler planlanır.

Yönetim takımı aksiyonları TDA Takım Koçlukları ile hayata geçirilir.

SÜREKLİLİK

Projelerin hayata geçirilmesi İçin ışık tutuyoruz forumları devam etmektedir.

Gelişim sohbetleri ve koçluklarla eğitim konularını içselleştirilmesi ve uygulamaya geçirilmesi desteklenir.

TDA takım koçlukları takım yaklaşımındaki gelişmenin ölçümlendiği son ölçüm ile birlikte tamamlanır.

Yeni algının ölçümü için derin demokrasi gibi farklı metotlarla atölye çalışmaları gerçekleştirilir.

Tiyatro kulübü, Intranet üzerinde başarı hikayelerinin/ videoların paylaşılması, yarışmalar, en iyi projenin seçilmesi gibi etkinliklerle yeni kültürün sürekliliği desteklenir.

Gelişmelerin paylaşıldığı bir etkinlik olan kültür projesi kutlama kapanışı gerçekleştirilir.

 

+Örnek Yeni Kültür Davranış Değişim Projeleri
+Çalışan Bağlılığı ve Kurumsal Mutluluk Endeksi Yükseltme Modeli

Araştırmalar çalışan mutluluğu ve bağlılığının öneminin aşikar olduğunu ve bunun bir organizasyonun sağlığını ölçmek için en önemli göstergelerden biri olduğunu gösteriyor. Biliyoruz ki başarılı şirketler çalışan bağlılığını iyileştirme stratejilerini kurumsal hedeflerinden biri haline getirdiler. Müşterilerimiz için “Kurumsal Mutluluk Endeksi Yükseltme” modeli ile çalışan verimliliğini yükseltme programını gerçekleştiriyoruz.

g1