Ekip Üyeliğimde Başarılı Olmak

+Hedeflenen Yetkinlikler

Ekip çalışması

Güven oluşturma

Çözümleyici yönlendirme

Kişisel sorumluluk alma

+İçerik

Kişisel farkındalık, pozitif yaklaşım

Kişisel sorumluluk almak

Başarılı ekip dinamikleri

Ekip içinde belirlenen roller, sorumluluklar

Belbin takım rolleri envanteri / debrief

Güven oluşturma

Motivasyon ve ekip ruhu

Kendini ve ekibini geliştirmek

Coşku ve ortak taahhüt

 

Eğitimlerimizde, katılımcılarda en yüksek öğrenmeyi sağlamak üzere

Are not exactly the same. So as to be a Certified Professional Assignment Help Provider, then you need to have a set of credentials along with a comprehensive amount of training that may take a good deal of time and energy. It is a misconception that all Certified Professional Homework Help Companies offer you Professional Assignment Help. Some companies provide all kinds regardless of who the student is, what subject the pupil would like to work on, or perhaps how much the pupil needs to learn. Some of the companies that offer these Kinds of homework assistance are New Homework Help, Homework Classroom, Homework Advisor, Homework Guru, Homework Lite, Homework Aid, Homework Mage, and Ineedhomeworkhelp.com.

vaka çalışmaları, kişisel egzersizler, grup egzersizleri, rol oynama, tartışmalar, psikometrik testler ve oyunlar aracılığı ile yetişkin öğrenme sistemi destekli eğitim metodolojisi uygulanmaktadır.

+Eğitim Öncesi

Statik Analiz

Envanter çalışmaları

Nabız anketleri

Dinamik Analiz

Üst yönetim ile görüşmeler

Fokus grup çalışmaları

Eğitimle İlgili Katılımcı Ön Çalışmaları

Okuma materyalleri, mini videolar

+Eğitim Sonrası

Eğitim sonrasında, konuyu içselleştirmek ve hayata geçirmek için okuma ve izleme materyalleri gönderilir.

Gelişim Sohbeti ve Aksiyon Planı Oluşturma:

Alınan eğitimlerden 1 ay sonrasına planlanmak üzere; katılımcıların eğitim konularını hayata geçirmeleri, konuyu gündemlerinde tutmaları, gelişim alanlarında ilerlemelerini ve pratikte ne kadar uygulandığını değerlendirmek ve uygulamalarını desteklemek amacıyla,  grup sohbetleri yapılmasıdır.

Uyguladığımız Model:

Gelişim sohbeti öncesinde;

Konuyla ilgili ön okuma / izleme gönderilmesi

Sohbet Sırasında;

Gelişim alanlarıyla ilgili hatırlatmalar,

Nelerin hayata geçtiği, nelerin uygulanamadığı ve nedenleri ile ilgili değerlendirmeler

Geliştirilenlerle ilgili kutlama

Kendi güncel vakaları ile çalışma

Yeni aksiyon planlarının çıkarılması

Aksiyon planlarının somutlaştırılması ve geri bildirim verilmesi

Telefon Koçluğu – Öğrenmeyi Uygulamaya Dönüştürme (Turning Learning Into Action “TLA”)

Alınan eğitimler sonrasında, eğitim kapsamı ile ilgili katılımcının belirlediği ve geliştirmeyi hedeflediği 3 konuda, aksiyon planı oluşturması ve bu üç konuyu hayata geçirmesi için ayda bir yarım saat telefon koçluğu görüşmesi ile desteklenmesi ve sonuçların raporlanmasıdır.

Gölge Koçluk

Koçun, danışanın günlük çalışma ortamında bulunarak,  özellikle gelişim alanlarıyla ilgili gözlem yapması geri bildirimlerini paylaşmasını ve raporlanmasını içerir

Danışanın farkındalığı artar ve koçun gözlemleri derinlemesine değerlendirilir. Danışanın aksiyonlarını gerçekleştirmesi ve hedeflerine ulaşması kolaylaşır.

Eğitim Sonrası Bire Bir Takip Koçluğu

Alınan eğitimler sonrasında, katılımcıların kendi belirleyecekleri gelişim alanlarında ve konularda, kendi vakaları için koçluk yapılması

1-2-4

Bununla da İlgilendiler


Tell about your personal purpose in regard to your research project and speaking of why you do it.

Disquis