Asimetrik Düzende Satış Becerileri – Taraflar Simülasyonu

+Hedeflenen Yetkinlikler

İşbirliği ile satış

Tarafların beklentilerini anlamak

Çözüm odaklı yaklaşım

Satış kanalı yönetimi


+İçerik

Asimetrik düzende satış

Yeni düzen yeni alışkanlıklar

Ben nasıl satmak istiyorum,  müşteri nasıl almak istiyor? (hybrid sales)

Çoklu kanal yönetim stratejileri

İşbirliği ile satış yönetimi

Güçlü ve yürekli satış ekibini oluşturmak (challanger sales)

Taraflar simülasyon oyunu ile tarafların beklentilerini ve sonuca

Essays are sometimes a fantastic grading tool. While an essay is a sizable project, you can find several steps a student can take which will help break down the task into manageable components. It’s quite simple to Together with us! If you decide to obtain high outstanding customized essay, only finish a Quick purchase form and supply necessary info and make payment

etkilerini anlayabilmek

 

Eğitimlerimizde, katılımcılarda en yüksek öğrenmeyi sağlamak üzere vaka çalışmaları, kişisel egzersizler, grup egzersizleri, rol oynama, tartışmalar, psikometrik testler ve oyunlar aracılığı ile yetişkin öğrenme sistemi destekli eğitim metodolojisi uygulanmaktadır.

+Eğitim Öncesi

Saha ziyaretleri

Müşteri ziyaretleri

Müşteri Şikayetlerinin incelenmesi

 

Statik Analiz

Envanter Çalışmaları

Nabız Anketleri

Dinamik Analiz

Üst Yönetim İle Görüşmeler

Fokus Grup Çalışmaları

Eğitimle ilgili Katılımcı Ön Çalışmaları

Okuma materyalleri, mini videolar

+Eğitim Sonrası

Eğitim sonrasında, konuyu içselleştirmek ve hayata geçirmek için okuma ve izleme materyalleri gönderilir.

Gelişim Sohbeti ve Aksiyon Planı Oluşturma:

Alınan eğitimlerden 1 ay sonrasına planlanmak üzere; katılımcıların eğitim konularını hayata geçirmeleri, konuyu gündemlerinde tutmaları, gelişim alanlarında ilerlemelerini ve pratikte ne kadar uygulandığını değerlendirmek ve uygulamalarını desteklemek amacıyla,  grup sohbetleri yapılmasıdır.

Uyguladığımız Model:

Gelişim sohbeti öncesinde;

Konuyla ilgili ön okuma / izleme gönderilmesi

Sohbet Sırasında;

Gelişim alanlarıyla ilgili hatırlatmalar,

Nelerin hayata geçtiği, nelerin uygulanamadığı ve nedenleri ile ilgili değerlendirmeler

Geliştirilenlerle ilgili kutlama

Kendi güncel vakaları ile çalışma

Yeni aksiyon planlarının çıkarılması

Aksiyon planlarının somutlaştırılması ve geri bildirim verilmesi

Telefon Koçluğu – Öğrenmeyi Uygulamaya Dönüştürme (Turning Learning Into Action “TLA”)

Alınan eğitimler sonrasında, eğitim kapsamı ile ilgili katılımcının belirlediği ve geliştirmeyi hedeflediği 3 konuda, aksiyon planı oluşturması ve bu üç konuyu hayata geçirmesi için ayda bir yarım saat telefon koçluğu görüşmesi ile desteklenmesi ve sonuçların raporlanmasıdır.

Gölge Koçluk

Koçun, danışanın günlük çalışma ortamında bulunarak,  özellikle gelişim alanlarıyla ilgili gözlem yapması geri bildirimlerini paylaşmasını ve raporlanmasını içerir

Danışanın farkındalığı artar ve koçun gözlemleri derinlemesine değerlendirilir. Danışanın aksiyonlarını gerçekleştirmesi ve hedeflerine ulaşması kolaylaşır.

Eğitim Sonrası Bire Bir Takip Koçluğu

Alınan eğitimler sonrasında, katılımcıların kendi belirleyecekleri gelişim alanlarında ve konularda, kendi vakaları için koçluk yapılması

1-2-8

Bununla da İlgilendiler


Viele jahre wurden seine ergebnisse nicht beachtet, obwohl er den so lange schriftle.com vergeblich ghostwriter gesuchten schlüssel zu den gesetzmäßigkeiten der vererbung gefunden hatte.

Disquis