Neuroscientific FunPratik®

+Hedeflenen Yetkinlikler

Kişisel farkındalık

Özyönetim

Motivasyon

Kendini geliştirme


+İçerik

“Yeni beyin’’ diye anılan son dönemli nörobilim ve çalışma psikolojisi çalışmalarının, bireysel ve kurumsal hayat açısından değerinin ortaya konması ve görsel-işitsel-oyun bazlı (Funpratik) çalışmalarla analiz edilmesi

Çağımızın ikilemi ve çağımızın talebini konuşalım

“Yetemiyorum ve işin içinden çıkamıyorum” hissini tanıyalım ve nasıl başa çıkacağımızı öğrenelim

Niye gerçek dışı beklentilere ihtiyacımız oluyor ve bunları nasıl kullanıyoruz?

Web tabanlı bilgi bombardımanı altında çalışma hafızası-kısa dönemli hafıza ve uzun dönemli bilgi ve uygulama hafızamız bize ne söylüyor? Ne yapacağız?

Ekiple çalışırken ve yönetirken  karşılaşılan bilinçli uyuşmazlık davranışları’ nedir, nasıl anlaşılır? Ne yapılabilir?

Bireysel hedef koymanın erdemi ve kurumun kendisi için çizdiği büyük hedefle bireysel hedeflerin uyuşma-çatışma alanlarının belirlenip, uyumlaştırılması çalışmaları

Sosyal yaşamda ve iş yaşamında kadının ve erkeğin birbirini anlama çabaları ve çalışma biçimleri: Biraz eğlenelim

 

Eğitimlerimizde, katılımcılarda en yüksek öğrenmeyi sağlamak üzere vaka çalışmaları, kişisel egzersizler, grup egzersizleri, rol oynama, tartışmalar, psikometrik testler ve oyunlar aracılığı ile yetişkin öğrenme sistemi destekli eğitim metodolojisi uygulanmaktadır.

+Eğitim Öncesi

Statik Analiz

Envanter çalışmaları

Nabız anketleri

Dinamik Analiz

Üst yönetim ile görüşmeler

Fokus grup çalışmaları

Eğitimle İlgili Katılımcı Ön Çalışmaları

Okuma materyalleri, mini videolar

+Eğitim Sonrası

Eğitim sonrasında, konuyu içselleştirmek ve hayata geçirmek için okuma ve izleme materyalleri gönderilir.

Gelişim Sohbeti ve Aksiyon Planı Oluşturma:

Alınan eğitimlerden 1 ay sonrasına planlanmak üzere; katılımcıların eğitim konularını hayata geçirmeleri, konuyu gündemlerinde tutmaları, gelişim alanlarında ilerlemelerini ve pratikte ne kadar uygulandığını değerlendirmek ve uygulamalarını desteklemek amacıyla,  grup sohbetleri yapılmasıdır.

Uyguladığımız Model:

Gelişim sohbeti öncesinde;

Konuyla ilgili ön okuma / izleme gönderilmesi

Sohbet Sırasında;

Gelişim alanlarıyla ilgili hatırlatmalar,

Nelerin hayata geçtiği, nelerin uygulanamadığı ve nedenleri ile ilgili değerlendirmeler

Geliştirilenlerle ilgili kutlama

Kendi güncel vakaları ile çalışma

Yeni aksiyon planlarının çıkarılması

Aksiyon planlarının somutlaştırılması ve geri bildirim verilmesi

Telefon Koçluğu – Öğrenmeyi Uygulamaya Dönüştürme (Turning Learning Into Action “TLA”)

Alınan eğitimler sonrasında, eğitim kapsamı ile ilgili katılımcının belirlediği ve geliştirmeyi hedeflediği 3 konuda, aksiyon planı oluşturması ve bu üç konuyu hayata geçirmesi için ayda bir yarım saat telefon koçluğu görüşmesi ile desteklenmesi ve sonuçların raporlanmasıdır.

Gölge Koçluk

Koçun, danışanın günlük çalışma ortamında bulunarak,  özellikle gelişim alanlarıyla ilgili gözlem yapması geri bildirimlerini paylaşmasını ve raporlanmasını içerir

Danışanın farkındalığı artar ve koçun gözlemleri derinlemesine değerlendirilir. Danışanın aksiyonlarını gerçekleştirmesi ve hedeflerine ulaşması kolaylaşır.

Eğitim Sonrası Bire Bir Takip Koçluğu

Alınan eğitimler sonrasında, katılımcıların kendi belirleyecekleri gelişim alanlarında ve konularda, kendi vakaları için koçluk yapılması

1-3-5

Bununla da İlgilendiler