Fasilitasyon ve Moderasyon

+Fasilitasyon ve Moderasyon

Grupların, ortak akıl ve çözüm arayışlarında, daha üretken ve sistematik bir şekilde çalışmaları ve sonuç üretmeleri için Fasilitasyon ve Moderasyon yaparak destek olunur.

Çalışmalarda; bir durumun sistematik olarak tanımlanması, hedefler konulması, bilgi toplanması ve bu bilgilerin değerlendirilesi için Worldcafe, Stop-Start-Continue ve bunun gibi pek çok eğlenceli yöntemler kullanılarak katılımcılar desteklenir.

Fasilitasyon ve moderasyonda, grup içinde, düşünülenlerin açıkça söylenebildiği ve herkesin fikirlerini paylaştığı bir ortam yaratılır.

Fasilitasyon ve Moderasyon Gerçekleştirilen Örnekler

Çalışan Manifestosu

Yönetim Prensipleri / değerlerinin oluşturulması

Yeni değerler oluşturulması, mevcut değerlerle ilgili çalışmalar

Mevcut durumun fotoğrafının çekilmesi

g3