Çalışan Meclisi Oluşturma ve Rehberlik

+Çalışan Meclisi Oluşturma ve Rehberlik

Çalışan Meclisi belli konularda sonuç üretmek için bir araya gelmiş, bir anayasası, çalışma sistemi, ölçüm standartları olan, tartışan, yaşayan, dinamik bir sistem.

Bireyin tek başına gerçekleştiremeyeceği sonuçlar yaratır.

Net rol dağılımı ve ortak sonuç sorumluluğu olan gönüllü ve değişik seviyelerden seçilmiş kişilerden oluşur.

Sürelidir.

Çalışan Meclisi Buluşmaları

Çalışan Meclisi Eğitimi ya da workshopdan bir ay sonra başlamak üzere, belirlenen çalışma alanları ve aksiyonlarla ilgili ilerlemeyi, pratikte ne kadar uygulandığını değerlendirmek ve desteklemek amacıyla grup sohbetleri gerçekleştirilir.

Çalışan Meclisinin Hedefi:

Belirlenen amaç doğrultusunda oluşturulan bu meclis ile;

Takım ruhunun var olduğu,

Çalışanların ortak bir amaca yöneldiği,

Ortak hedeflere koşulan,

Verimli ve keyifli çalışılan,

Başarılı iş sonuçlarına ulaşılan,

Hep daha fazlası için motivasyonun oluşturulduğu,

bir ortama sistemli ve profesyonel bir yaklaşımla destek sunulur.

g2