Takım Koçluğu

+Takım Koçluğu

Kurum içindeki takımların birlikte gelişmelerini, daha uyumlu çalışmalarını ve verimli sonuçlar almalarını sağlayacak bir çalışmadır.

Bu program boyunca takım üyeleri yaratıcı çözümler üretme becerisini de kazanmaktadırlar.

Takımlar Ne Kazanırlar?

Birlikte daha etkin çalışmaya başlarlar.

Yaratıcılıkları artar.

Kaynaklarının farkındalığına varıp daha etkin kullanırlar.

İç çatışmaların sebeplerini tanımlar, önlem alırlar.

Ortak hedeflerine kilitlenirler.

Birbirlerini daha iyi tanırlar.

Takım ruhu oluştururlar.

Sorumluluklarını sahiplenirler.

Birbirlerinin gelişimine katkıda bulundukları için haz duyarlar.

Bilgilerini tazeler ve yeni bakış açısı kazanırlar.

+Takım Koçluğu Süreci

takım-koclugu-3

takım 1

Çalışma için amacın, ölçülebilir hedeflerin ve öngörülen başarı  faktörlerinin tanımlanması.

Lojistik ihtiyaçların belirlenmesi ve planlama.

takım 2

TDA Envanterinin Uygulanması

Kolay uygulanabilir.

Takım üyeleri envanteri 20 dakikada yanıtlayabilir.

Envantere,  Çalışılacak takıma özel sorular eklenebilir.

Sürecin çıktısı; özelleştirilmiş gelişim ve hareket planı ile sorumluluk yaratır.

takım 3

Takım ölçüm sonuçlarına göre takım koçluğu workshop ’unun, alıştırma ve uygulamalarının uyarlanması.

takım 4

2 günlük takım koçluğu workshop ’unun  gerçekleştirilmesi.

Workshop ’ta takımın,  kendi değerlendirmesi bazında, 200 en başarılı  takımın benchmarkına  göre oluşturulmuş olumluluk ve verimlilik haritaları ve rapor paylaşılır,  gelişim alanları için özel modeller tanıştırılır.

takım 5

4 ay boyunca 4 kere 3’er saatlik takım koçluğu toplantıları yapılarak; aksiyon planlarının ve takımın gelişmesinin  izlenmesi ve desteklenmesi.

takım 6

4. Takım koçluğu öncesinde, takımın gelişimini görebilmek ve bu farkındalığı takım üyelerinin kendisi için de sağlamak üzere; olcum yeniden uygulanır.

2-2